Orosz elöljárószavak

A magyarban nincsenek elöljárószavak, szerepüket ragok (pl. -ban, -ben) és névutók (pl. alatt) töltik be. Az orosz nyelvben viszont rengeteg elöljárószó van. Ebben a tananyagban megtalálhatsz néhányat.